Insändare: ”Sparkades utan saklig grund”

Det finns ingen saklig grund för att sparka chefen för tekniska kontoret, anser skribenterna.
Det finns ingen saklig grund för att sparka chefen för tekniska kontoret, anser skribenterna.

Reaktion på Mitt i ­Danderyds artikel ­”Oppositionen: fel att sparka chef” den 22 mars:

I artikeln om entledigandet av chefen för tekniska kontoret i Danderyd, Lars Eliasson, citeras kommundirektören Åsa Heribertson: ”jag har löpande informerat kommunstyrelsens ordförande och tekniska nämnden och fastighetsnämnden”.

Den information som lämnats till tekniska nämnden respektive fastighetsnämnden har i vart fall inte nått dess ledamöter.

Ingen som helst information har getts till tekniska nämnden om att det skulle finnas frågetecken rörande Lars ­Eliassons ledarskap.

Hans entledigande nämndes i förbigående vid tekniska nämndens sammanträde den 21 mars, efter hans entledigande, och utan att några detaljer redovisades.

Inte heller för fastighetsnämnden har någon information redovisats som gett anledning att ifrågasätta Lars Eliassons tjänsteutövning eller ledarskap.

Som ledamöter av tekniska nämnden och fastighetsnämnden kan vi bara konstatera att tekniska kontoret under Lars Eliassons ledarskap fått ett lyft.

När han tillträdde var läget prekärt, men vändes till det bättre vilket flera medarbetarenkäter med mera visat. I nämnderna har ej heller framförts någon kritik mot Lars Eliasson.

Han har tvärt om varit uppskattad av nämndledamöter från samtliga politiska läger och vi kan utifrån den information som varit oss tillgänglig inte se någon saklig grund för hans entledigande.

Jörgen Elfving (C), 2:e vice ordförande tekniska nämnden

Eva Lindman-Marko (C), gruppledare fastighetsnämnden