Stäng inte ute barn från förskolan!

I Sundbyberg vill det moderatledda styret utreda maxtiden i förskolan för barn till olika föräldragrupper. Vi befarar att de grönblå vill minska tiden för barn till föräldralediga.

Det är en direkt försämring jämfört med socialdemokratisk politik. Vi anser att förskolepolitiken ska byggas på forskning och inte gissningar som är byggda på ideologi.

All forskning visar att barn som går på förskolan får bättre språkkunskaper och blir bättre i matematik om de är mycket i förskolan. Att minska tiden för barn till föräldralediga försämrar barnens möjlighet att ta del av förskolans pedagogiska verksamhet.

En ny amerikansk forskningsrapport konstaterar att barn som gått ett år i förskola ligger mellan fyra månader och upp till ett år längre fram i matematik, språk och läs- och skrivkunnighet än vad de skulle ha gjort om de inte haft tillgång till lärande i förskolan.

Sven Persson, professor i pedagogik vid Malmö högskola skriver: ”Vi kan se att de som har gått i förskola klarar sig bättre i skolan, de får större självförtroende, bättre psykisk hälsa och hamnar mer sällan i kriminalitet”.

Det här gäller alla barn men framförallt barn till låginkomsttagare. En minskning av tiden är en direkt försämring för barnets utveckling, möjligheter och en bra skolgång.

Jag vill vara tydlig: forskningsresultaten gäller för alla barn och därmed också barn vars föräldrar är hemma med ett nyfött syskon. Självklart gäller det också barn till arbetslösa och studerande.

Vi socialdemokrater är måna om att alla Sundbybergs barn får delta i verksamheten på lika villkor. Den lägsta ambitionsnivån måste vara den gällande – barnen till föräldralediga, studerande och arbetslösa ska få vara 30 timmar på förskolan.

Socialdemokraterna ser helst inga restriktioner alls. Barnens villkor för lärande ska inte dikteras av föräldrarnas förutsättningar!