”Stoppa försäljningen av Hagbystugorna”

Hagbystugorna 2003
Hagbystugorna, foto från 2003.
Hagbystugorna från 1700-talet ska säljas till Österåkers Golf. Nu riskerar stugorna att bli mindre tillgängliga för allmänheten -
tvärtemot tidigare avtal. Det skriver nuvarande ägaren ÖHF:s revisorer i en insändare. Beslut ska fattas på föreningens höstmöte 19 november.

Österåkers Hembygds- och Fornminnesförening, ÖHF vill sälja Fastigheten Hagby 1:2 till Österåkers Golf AB.

Fastigheten omfattar 9 188 kvm med tre stensättningar (forngravar) från yngre järnåldern samt två kulturskyddade byggnader ”Hagbystugorna”.

1700-talshus och forngravar

För området gäller fornminneslagen och utomplanbestämmelser. Fastigheten bildades av Svenska Industribyggen AB 1986. Österåkers kommun registrerade den avstyckade fastigheten i november1986.

Österåkers kommun beslutade 1988 att upprätta förslag till detaljplan för golfbana angränsande till denna fornminnesfastighet som enligt planförslaget skall bevaras som kulturreservat.

Österåkers kommun överlät i gåvobrev Hagby 1:2 till Österåkers Hembygds- och Fornminnesförening som förenings- och utställningslokal.

”Skall vara tillgänglig för allmänheten”

I gåvobrevet skrevs att ”Fastigheten Hagbystugorna” skall vara tillgänglig för allmänheten. Av fastighetsbildningsmyndighetens protokoll 1986-08-11 framgår, att syftet med avstyckningen är att bilda en fastighet för kulturändamål och som skall överlåtas på hembygdsföreningen i kommunen.

Speciell hänsyn skall tagas till forngravarna som skall hamna inom den nybildade fastigheten.

Österåkers Golf önskar förvärva Hembygdsföreningens fastighet ”Hagbystugorna”.

Föreningens revisorer anser att överlåtelse av ägandet av denna fastighet inte kan ske enligt de villkor som gäller för Hembygdsföreningens ägande.

Föreningens revisorer anser att överlåtelse av ägandet av denna fastighet inte kan ske enligt de villkor som gäller för Hembygdsföreningens ägande.

En möjlighet är att Österåkers Golf AB erhåller nyttjanderätt till ”Hagbystuga” enligt villkor i särskilt avtal som kan tecknas av Hembygdsföreningen och Österåkers Golf AB.

Revisorer förbjöds att yttra sig 

ÖHF:s styrelse medgav inte att föreningens revisorer får yttra sig i kallelsen till medlemsmötet 19 november om propositionen om försäljning av Hagby 1:2. Revisorerna anser sig emellertid ha uppgiften att granska styrelsens förvaltning och viktiga ekonomiska beslut för föreningen; i denna uppgift ingår att informera Hembygdsföreningens c:a 700 medlemmar om förestående större affärshändelser, som kommer att föreläggas endast ett fåtal närvarande för beslut på nästa medlemsmöte.    

Åkersberga 31 oktober, 2017

ÖHF Revisorer

Gunilla Arefall

Britt Marie Eriksson

Tage Lundberg