”Går inte att jogga i Jordbro – löpspåret måste fixas till nu”

Skribenten tycker att elljusspåret i Jordbro måste fixas till.
Skribenten tycker att elljusspåret i Jordbro måste fixas till.
Insändarskribenten tycker att elljusspåret i Jordbro behöver rustas upp snabbt.

Vintern och blåsten har gått hårt åt elljusspåret i Jordbro.

Många nerblåsta träd vid spåret.

Här pågår ett röjningsarbete.

När kan man räkna med att elljusspåret återigen fyller sin funktion?

Jordbrobo

Men det finns också stolpar som snart tippar ner. Delar av elledningar hänger ner nästan i ansiktshöjd och ledningen är på ett ställe av.

Således en omöjlighet att vid kvällning motionera eller promenera.

När kan man räkna med att elljusspåret återigen fyller sin funktion?

Jordbrobo