”Ta hand om vår skog!”

Genrebild.
Genrebild.
Var rädd om vår skog, uppmanar insändarskribenten.

Jag blir väldigt ledsen över alla ­fula kalhyggen i vårt vackra land. Det finns inte många gamla skogar kvar som är skötta efter hur man ska sköta dem. Nu planterar vi ny skog som man i framtiden inte kommer att kunna gå i på grund av att ingen kan sköta dem.

Skogar måste gallras så ljuset kommer igenom, då kommer och växter och mossor växa bra.

Nu har jag sett att även i Haninge kommun har man gått hårt ut på skog­arna. Det finns bara Tyresta by kvar nu. Var rädd om våran skog, allt handlar inte om pengar.

Rädda skogen