”Låt tidsbegränsad 30-sträcka vara kvar”

Tidsbegränsningen på 30-skylten vid Ribbyskolan är enligt insändarskribenten borttagen.
Tidsbegränsningen på 30-skylten vid Ribbyskolan är enligt insändarskribenten borttagen.
Insändarskribenten vill se att tidsbestämd fartbegränsning återinförs vid Ribbyskolan. Vad tycker du?

Gamla Nynäsvägen förbi Ribbyskolan har alltsedan jag flyttade till Västerhaninge för 12 år sedan, och förmodligen även tidigare, varit hastighetsbegränsad till 30 kilometer i timmen vardagar 7–17, när skolan är igång med elever.

Sedan någon tid har tidsbegränsningen för den nedsatta hastigheten tagits bort. Nu gäller den nedsatta hastigheten dygnet runt. Såvitt jag kan förstå har ingen nytillkommen verksamhet utmed den berörda sträckan som skulle påkalla nedsatt hastighet tillkommit. Hur motiverar Haninge kommun denna åtgärd?

Respekten för att det är en skola som påkallar fartbegränsning minskas. En redan dåligt (erfarenhetsmässigt) respekterad fartbegränsning blir ännu sämre.

Jag föreslår att tidigare tidsbestämda fartbegränsning återinförs. Se även till att tidsbegränsningen täcks över under sommarlov och jullov.

Björn Edström, Boende i Ribby


Vill du skriva en replik, eller vill du skriva en insändare om något helt annat? Klicka här