”Tiggarna inte störande”

Insändarskribenten vill inte att tiggeri förbjuds i Danderyd.
Insändarskribenten vill inte att tiggeri förbjuds i Danderyd.
Tunna skäl när moderaterna i Danderyd vill stoppa tiggeri i kommunen, anser liberal insändarskribent.

Tyvärr berömmer sig den moderata ledningen i Danderyd av att ha gjort en framställning till regeringen om en ändring i den kommunala ordningsstadgan för att möjliggöra ett kommunalt veto mot tiggeri.

I framställningen åberopas emellertid som ett skäl att de som går till återvinningsstationer i Danderyd känner sig illa till mods av de romer som vistas där.

Emellertid har jag inte mött en enda rom vid mina besök där sedan i höstas.

De har aldrig stört mig utan uppträtt hänsynsfullt, hjälpsamt och artigt

Även på Södermalm har antalet romer kraftigt decimerats under senare tid. När det tidigare funnits romer vid återvinningsstationen i Mörby har de aldrig stört mig utan uppträtt hänsynsfullt, hjälpsamt och artigt.

Som liberal förlitar jag mig på att de rättsvårdande myndigheterna liksom regeringen hanterar denna nya framstöt på samma sätt som Vellinges initiativ bemöttes – avslag.

Fredrik Blanck