Insänt: Trafiken i Tungelsta måste lösas

Trafiksituationen på Tungelstavägen morgnar och eftermiddagar är långt ifrån acceptabel. Det är uppenbart för den som själv trafikerar vägen och det visar också de trafikmätningar som har genomförts.

Samtliga nu befintliga skolor i Tungelsta ligger dessutom i anslutning till Tungelstavägen. Det gör att åtgärder för att förbättra trafiken måste komma till skyndsamt!

Tungelsta Utvecklingsprogram antogs av Haninge kommunfullmäktige 2012-12-08. Den viktigaste frågan som lyftes fram i programmet var trafiken till och från Tungelsta.

Programmet uttrycker det på följande sätt: ”Den stora frågan vad gäller infrastruktur är att få till stånd en bättre trafikförsörjning till och från Tungelsta. Stavsvägen måste komma till stånd inom en mycket snar framtid. Södertäljevägen måste avlastas från den tunga trafiken.”

Det senaste bidraget är en av Trafikverket tillsammans med kommun och landsting gjord åtgärdsvalsstudie för del av väg 257 och Stavsvägen. Det finns med andra ord rejält med fakta!

Vi förväntar oss nu en stark politisk vilja från kommunfullmäktige i Haninge för att skapa en lösning på de problem som nu förhindrar fortsatt utveckling av Tungelsta och som skapar oro för varje förälder som ska skicka sina barn över Tungelstavägen.

Tungelsta Socialdemokratiska förening kräver därför att kommunledningen i Haninge nu aktivt tar ledningen för att skyndsamt säkra trafiksituationen för Tungelsta och Västerhaninge.

Det kommer kräva samarbete med landstinget och Trafikverket.

Vi behöver det nu för att skapa bra livsmiljö för de som redan bor här och för de som flyttar hit till ett växande Tungelsta.

Socialdemokraterna i Tungelsta

Fakta

Vill du säga din åsikt?

Skriv om något som gör dig glad, upprörd eller fundersam. Eller varför inte hylla en hjälte?

Skriv din insändare på mitti.se/insandare och skicka gärna med bilder – vi vill ha många foton!

Din text kan publiceras både i tidningen och på hemsidan.