”Jag är 80 – och mitt trygghetslarm fungerar inte”

Insändarskribenten är besviken på Telia.
Insändarskribenten är besviken på Telia.
Insändarskribenten är kritisk mot Telia. Det långa kabelfelet gör att trygghetslarmet är utslaget.

Jag har fast hemtelefon, som nu är utslagen på grund av kabelfel.

Hela december utan telefon, och det kommer inte att bli lagat förrän den 7 mars, om än då.

Är snart 80 år och har trygghetslarm, som går på fasta telefonen.

Det känns tryggt eller hur?

Om jag bott i urskogen, hade jag förstått, men nu bor jag ett par mil från Stockholm.

Helt sanslöst!

Arg Jordbrobo