”Tunnelbana till Täby är det enda realistiska”

Tunnelbanan är det enda realistiska alternativet, tycker insändarskribenten angående Täbys stora fråga om förlängning av t-banan eller att bygga ut Roslagsbanan.
En förlängning av tunnelbanan är det enda realistiska alternativet, tycker insändarskribenten.
En förlängning av tunnelbanan är det enda realistiska alternativet, tycker insändarskribenten. Vad tycker du?

Birgitta Swedenborg har helt rätt! Förlängning av tunnelbanan till Täby är det enda realistiska sätt på vilket regionens trafikproblem kan lösas.

Idén att flytta Roslagsbanans slutstation från Stockholms Östra till Centralen är fullständigt absurd, ofattbart tid- och resurskrävande och kommer ge obetydliga fördelar för några få, stora nackdelar för många.

T-banebygget har redan påbörjats norr om Mörby, men avbrutits efter politikernas ingripande. Nu är det hög tid skrota detta olyckliga beslut, och fortsätta norrut!

Björn Sandberg