L: Underlätta för cykelpendlare

Vallentuna kommun cykelbanor cykelpendling
Det är för svårt att kombinera cyklande med kollektivtrafiken, tycker skribenterna.
Stockholm och Vallentuna borde bli mer som Seattle. Varje dag cykelpendlar cirka 4 200 Vallentunabor och fler skulle göra det om det var smidigare att ta med cykeln i kollektivtrafiken. Därför borde regionen satsa mer på att underlätta för cyklisterna, skriver liberalerna Sara Svanström och Ylva Mozis i denna insändare.

Cykeln som transportmedel har en given plats i en hållbar och modern region och att välja cykeln som ett komplement till kollektivtrafiken ska vara både enkelt och smidigt.

Varje dag cykelpendlar cirka 4 200 personer från Vallentuna till kringliggande kommuner och när Sifo undersökte svenska folkets cykelvanor svarade 45 procent av de tillfrågade att de skulle cykla mer om det fanns möjlighet att ta med cykeln i kollektivtrafiken.

I dag är det dessvärre för svårt att kombinera cykel och kollektivtrafik. Detta vill vi förändra. I arbetet med regionens budget för 2020 vill Liberalerna att Region Stockholm underlättar för cyklister i kollektivtrafiken.

”Gör som i Seattle”

Vi har sedan länge arbetat för att möjliggöra för cykel i kollektivtrafiken och var bland annat drivande i att de nya vagnarna i tunnelbanan skulle vara utformade för att ta med cykel. Det är i dag möjligt att ta med cykeln på vissa pendeltågsavgångar, pendelbåtar och Saltsjöbanan utanför rusningstid. På vårt initiativ går det också att ha med hopfällbara cyklar i kollektivtrafiken. I takt med att nya vagnar tas i bruk på Roslagsbanan vill vi tillåta cyklar i mån av plats.

Det ska också vara möjligt att ta med cykeln på bussen. Detta kan exempelvis göras med hjälp av särskilda cykelställ som sitter framför bussen, såsom i Seattle.

Förslag: pumpa cykeln med SL-biljett

Vid större kollektivtrafiknoder runtom i länet behövs också fler säkra cykelparkeringar med cykeluthyrning och service, till exempel cykelpump. Dessa ska vara kostnadsfria för resenärer med giltig SL-biljett.

Vi vill underlätta för att den som önskar ska kunna ta med cykeln i kollektivtrafiken och göra så kallade kombinationsresor mellan cykel och kollektivtrafik. Genom att tänka på hela resan – dörr till dörr – ökar vi cykelns konkurrenskraft och underlättar människors

Sara Svanström (L), gruppledare i Region Stockholms trafiknämnd

Ylva Mozis (L), Gruppledare Liberalerna Vallentuna