Debatt: Så ser vi till att Upplands-Broarna inte får trädbrist

Miljöpartiet vill att kommunen tar ett större ansvar för träden.
Miljöpartiet föreslår att Upplands-Bro kommun antar en trädförsörjningsstrategi. Genrebild.
Miljöpartiet vill att kommunen tar ett större ansvar för trädbeståndet och att det planteras nya träd i Upplands-Bro, särskilt i de stadsdelarna där det har byggts mest på senare år. Det här skriver partiets gruppledare i Upplands-Bro, Sara Ridderstedt.

Tio träd i kvarteret får dig att känna dig sju år yngre enligt en kanadensisk studie! Detta får man naturligtvis ta med en nypa salt men forskare är eniga om att träd får dig att må bättre. Träd renar luften från partiklar, ozon och kväveoxider vilket minskar risken för många allvarliga sjukdomar och de är vackra att se på vilket ökar trivseln. Gamla träd utgör värdefulla biotoper för fåglar samt bin och andra insekter.

Träden påverkar också det lokala klimatet genom att erbjuda skugga i allt högre temperaturer, och de minskar risken för översvämningar. Dessutom binder de koldioxid. Trycket på att bygga fler bostäder är stort i Stockholmsregionen och Upplands-Bro tar sin del av ansvaret för att fler ska få bostad. Många träd går förlorade när grävmaskinerna gör sitt jobb och i många fall ersätts borttagna träd inte med nya.

Många träd går förlorade när grävmaskinerna gör sitt jobb och i många fall ersätts borttagna träd inte med nya

Sara Ridderstedt, gruppledare

Miljöpartiet vill att kommunen tar ett större ansvar för trädbeståndet och att det planteras nya träd i Upplands-Bro, särskilt i de stadsdelarna där det har byggts mest på senare år.

Miljöpartiet föreslår att Upplands-Bro kommun antar en trädförsörjningsstrategi i enlighet med begreppet ekologisk kompensation (Vägledning från Naturvårdsverket gällande stadsplanering). Naturvårdsverket anser att krav på kompensation särskilt bör övervägas i samband med intrång i områden med höga naturvärden, vid påverkan på den gröna infrastrukturen och viktiga ekosystemtjänster samt i samband med påverkan på områden med högt exploateringstryck.

Sara Ridderstedt, gruppledare, Miljöpartiet.