Upplands Väsby – ett utsatt område?

Upplands Väsby har blivit tryggare med Väsbyalliansen menar Klara Rakic MUF
Klara Rakic, viceordförande Moderata Ungdomsförbundet i Upplands Väsby, vill diskutera trygghet.
Är Väsby en otrygg förort? Debattören menar att känslorna av otrygghet främst beror på bristande integration, och tycker att det är en drastisk skillnad sedan Väsbyalliansen tog över.

Är Väsby en otrygg förort? Jag tror många har delade uppfattningar om detta, uppfattningarna skiljer sig baserat på var i Väsby man bor men även baserat på ålder, kön och kulturell bakgrund.

Väsby station har länge varit präglat av kriminell verksamhet

I Väsby nya gymnasium har det upprepande gånger uppstått oroligheter, bråk och slagsmål.

Extra väktare sattes in, vuxennärvaron förstärktes och polisen rörde sig i området för att skapa lugn.

I fritidsgårdar som Nav1 har initiativet varit gott, att ge ungdomar en plats att umgås på och möjlighet till att utveckla sin kreativitet, en chans till självförverkligande. Men på platsen har det snarare varit en plats för kriminell verksamhet, och rekrytering. Eftersom Nav1 ligger så nära stationen är det nära för ungdomar från andra kommuner att åka hit vilket är en bidragande faktor till otryggheten.

Därför bör Nav1 flyttas för att minimera riskerna och att fritidsgården fullföljer sitt syfte.

Många av slagsmålen är baserade på bråk mellan etniska/kulturella olika grupper, det är även baserat på droghandeln i Väsby.

Jag vill ge en stor eloge till moderaterna som har gjort Väsby tryggare genom fler väktare och poliser samt kameraövervakningen, insatsen har lett till att många har blivit arresterade och numera är det svårare att sälja droger i station vilket i sin tur resulterar i att det blir en tryggare plats. Jag som 17 årig tjej känner mig mycket säkrare när jag kommer hem sent på kvällen efter min träning.

Anser jag att Väsby är otryggt? Jag tycker som sagt att det är en drastisk skillnad sedan kommunen blev blå men självfallet finns det saker kvar att arbeta med.

För att åtgärda otryggheten långsiktigt måste man titta på orsaken, vilket jag anser är en bristande integration.

30% av Väsbys invånare är utrikesfödda och liknande ser det ut i andra förorter också, koncentrationen leder till segregation som i sin tur leder till ökad brottslighet.

Arbetslösheten är nästan fem gånger så hög för utrikesfödda som för en person född i Sverige.

Idag dröjer det åtta år innan hälften av alla nyanlända har ett arbete.

Verklig frihet och självständighet börjar med en egen inkomst. Om man gör bra ifrån sig ska det belönas, inte bestraffas. Det måste alltid löna sig att gå från bidrag till arbete. Men Finansdepartementets Expertgrupp för studier i offentlig ekonomi har konstaterat att vissa hushåll (till exempel nyanlända) kan förlora ekonomiskt på att någon i familjen faktiskt tar ett jobb. Det måste förändras.

Språket är nyckeln till det svenska samhället, till jobb och egen försörjning. Det ger också bättre möjligheter för varje person att utöva sina demokratiska rättigheter och följa eller delta i den offentliga debatten. Därför behöver grundläggande kunskaper i svenska vara ett krav för såväl uppehållstillstånd som medborgarskap.

Varje krona som går till bidrag till den som kan jobba är en krona som hade kunnat gå till polis, skola eller sjukvård. Därför behövs fler vägar till jobb, jämte krav på kvalificering till den svenska välfärden.

Det talas jämt om rättigheter men aldrig skyldigheter, det orsakar segregation.

Integrationen är rikets angelägenheter, det kommunen kan göra är att agera och reagera på den rådande lagstiftningen och de kulturella skiftningarna som sker. När den rödgröna regeringen inte prioriterar tryggheten och polisen så får kommunen anställa fler ordningsvakter som temporär lösning. Och det funkar just nu, men långsiktigt då?

Med en växande machokultur, brist på respekt och förståelse för rådande lagar och regler liksom en jargong som spyr galla på alla som inte är som dem själva. I en värld när unga grabbar ser upp till äldre ”tuffa” kriminella män där man ser ner på hederligt folk, polis och rättsväsende, där behövs tydlighet. Otrygghet skapas i grund och botten på de kulturella skiftningarna, den kriminella kulturen har ändrats och ökat i fler förorter.

Lösningen på detta fenomen är inte ytterligare en fikastund med någon på kommunen, det är inte fler fritidsgårdar och det är verkligen inte ytterligare en manifestation med plakat eller att man ser mellan fingrarna. Samhället måste sluta acceptera dessa kriminella element. Buset ska veta hut, kriminella ska vara bakom lås och bom och polisen måste få lov att göra sitt jobb utan att kallas för vare sig rasister eller barnmisshandlare. Utan några riktiga repressalier kommer kriminella aldrig lära sig. Ibland krävs det att man sätter hårt mot hårt! Punkt.

Just eftersom alla invånare i Upplands Väsby är lika mycket värda och ska ha samma förutsättningar och möjligheter så behövs ett moderat styre, både i kommun och riksdag.

Klara Rakic, viceordförande Moderata Ungdomsförbundet Upplands Väsby