”Urin, klotter och råttor”

Urin, klotter, nedskräpning och förfall.

Det är så vardagen ser ut för 400 000 stockholmsresenärer som varje dag passerar Slussen. Sveriges näst största knutpunkt för kollektivtrafiken är samtidigt Sveriges äckligaste plats.

Det är ovärdigt för de människor som befinner sig där. Och det är ovärdigt att Sveriges huvudstad år 2016 kan tillåtas se ut så. Något måste göras – för Slussens snusk måste bort.

Tack och lov ska Slussen rivas och byggas upp till något bättre och effektivare. Arbetet beräknas ta ungefär tio år och kommer pågå i etapper. Under den tiden måste vi resenärer kunna befinna oss i området utan att behöva hålla andan eller oroa oss för vår säkerhet. Slussen kan inte tillåtas förfalla mer. Den lägsta acceptabla nivån måste vara en trafikknutpunkt utan urinstank och klotter, råttor och öppna knarkaffärer.

Området har inte varit en ögonsten på många år, men sedan beslutet stod klart att riva Slussen har det drastiskt försämrats. Området utanför spärrarna är Stockholms stads ansvar. De som styr, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, måste ta ansvar nu. Att hänvisa till att Slussen ska byggas om duger inte. Så här kan det inte se ut i tio år till.

För slum föder slum. Förödelse och förfall leder till mer förödelse och förfall. När Slussen tillåts förfalla kommer problemen med otrygghet att växa. Det kommer bli mer klotter på väggarna, mer urin i gångarna, fler råttor som springer omkring och fler duvor som bajsar. Och framför allt en ökad känsla av otrygghet och olust. Människor kommer ta till andra resealternativ för att slippa passera Slussen. Fler kommer välja bilen framför kollektivtrafiken. Det påverkar miljön negativt. Vill de styrande partierna, med Karin Wanngård i spetsen, verkligen ha det så här?

Lösningen på problemet behöver inte vara så omfattande eller kostsamt. Slussen ska ju ändå rivas. Vi tror att de flesta resenärerna skulle nöja sig med att veta att någon hade sköljt av gångbanor och trottoarer varje morgon. Så att det alla fall inte luktar urin. Och att klotter inte tillåts förfula miljön längre i Slussen än på någon annan plats. Mer än så behövs inte. Nu är det tid för den styrande majoriteten att ta sitt ansvar.

Mats Gerdau (M) – Kommunstyrelsens ordförande i Nacka

Monica Pettersson (M) – Kommunstyrelsens ordförande i Värmdö