Vallentuna måste locka fler turister

Synliggör kommunens skatter bättre, anser skribenten.
Synliggör kommunens skatter bättre, anser skribenten.

Jag är uppvuxen i en kommun som är fylld av historia. Vallentuna är världens runstenstätaste kommun och på 90-talet fick vi nästan ett världsarv då Markim-Orkesta föreslogs till UNESCO:s världarvslista. Trakten är fylld av fornlämningar från bronsåldern till modern tid, särskilt vikingatiden. De två socknarna blev inget världsarv på grund av oro för byggregleringar. Flera markägare var oroliga inför förändringen.

I Vallentuna finns väldigt många runstenar, 147 enligt sökverktyget i Runfakta, fler finns säkerligen begravda i åkrar och kyrkomurar. I Vallentuna finns det ett de facto världsarv. Trots denna enorma resurs har besöksnäringen alltid varit nästan obefintlig.

Så kan det inte fortsätta. Kommunens skatter kan inte längre ligga dolda för kommuninvånarna och besökare från när och fjärran. Därför gläds jag åt den tempohöjning som skett i kommunen de senaste åren. Bättre synlighet för turismen i det offentliga rummet och i maj publiceras en destinationshemsida för kommunen, ett Visit Stockholm för Vallentuna.

Men mer behöver göras. På biblioteket behöver det bli ännu mer turism, en turistbyrå behöver öppnas som drivs av bibliotekets personal. Detta finns redan i Österåker, en kommun med sämre förutsättningar för turism.

Vi behöver också utveckla kommunens service till företag. Det är något som många Vallentunaföretag uppger att de har problem med.

Tillsammans kan kommun, besöksnäringsföretag och föreningar utveckla Vallentuna till en ny destination som på sikt kan börja konkurrera med Sigtuna och bli ett känt utflyktsmål från Stockholm.

Angus Carlsson, Time Travel Tours