Min lokala hjälte

”Våra barn har rätt till en säker skolväg!”

Björnbodaskolan, hastighetsgränser, varning för skola, skolskylt
Skolledningen vid Björnbodaskolan och föräldrar har skrivit ett öppet brev till utbildningsnämnden och trafikkontoret. Insändarskribenterna är kritiska mot förslaget att höja hastigheten till 60 kilometer i timmen förbi Björnbodaskolan i Kälvesta.
Trafikkontoret har föreslagit en höjning av fartgränsen till 60 km/h på Björnmossevägen vid Björnbodaskolan. Nu vädjar skolledningen och föräldrar till utbildningsnämnden och trafikkontoret. Läs deras öppna brev här:

Öppet brev till Olle Burell, Stockholms skolborgarråd och Trafikkontoret Stockholm

Den 5 september antog kommunfullmäktige Stockholms stads plan för säkra och trygga skolvägar. På hemsidan för planen står bland annat följande:

“Med planen vill vi öka tryggheten och säkerheten för våra barn genom att minska biltrafiken och sänka hastigheterna i skolornas när­miljö, samt ge barnen bättre förutsättningar för att gå och cykla till skolan.”

Dessa vackra formuleringar till trots har trafikkontoret föreslagit att höja hastighetsgränserna vid våra barns skola. Björnbodaskolan genomgår precis en upprustning och där kommer 1000 elever från förskoleklass att gå. I anslutning till skolan ligger även förskolan Juvelen med ett 60-tal barn. Många elever och förskolebarn bor på andra sidan Björnmossevägen, som nu föreslagits få höjd hastighetsgräns till 60 km i timmen. Även på Skattegårdsvägen invid skolan föreslås en höjning till 40 km i timmen.

Förutom att eleverna passerar vägarna till och från skolan använder både skola och förskola gräsområden och skogsdungar som ligger precis i anslutning till Björnmossevägen i sin dagliga verksamhet, och mer en gång har elever setts springa upp på vägen på rasten, antingen för att smita till butiken och köpa godis eller för att hämta bollar som kommit lite för långt.

Området är redan idag problematiskt ur säkerhetssynpunkt med en Coop-butik vars parkering barnen måste passera tvärs över för att komma till det enda bevakade övergångsstället på Björnmossevägen, och där bilar svänger ut och in med ibland mycket tveksam uppsikt. Eftersom få allmänna parkeringsplatser finns i anslutning till skolan använder dessutom föräldrar som hämtar och lämnar barn denna parkeringsplats, vilket på morgonen leder till en mycket kaotisk trafiksituation. Precis i anslutning till skolan och affären finns även ett obevakat övergångsställe och busshållplatser på båda sidor vägen, som används av de äldre eleverna och av föräldrar som hämtar och lämnar.

Istället för att förbättra elevernas säkerhet med en sänkning av hastigheten i detta problematiska område har trafikkontoret valt att föreslå en höjning av hastigheten till 60 respektive 40 km i timmen precis i anslutning till skolan. Detta trots att den berörda sträckan endast är 500 m och ändringen därmed knappast ger någon tidsvinst att tala om för andra trafikanter. Varken butiken, skolan eller förskolan har fått information om dessa planer eller möjlighet att svara på remiss.

Vi är många oroliga föräldrar som undrar hur detta beslut kan ligga i linje med planen för trygga och säkra skolvägar. På 3 dagar har vi samlat in över 300 namnunderskrifter mot detta vansinniga beslut. Tillsammans med skolans ledning vädjar vi nu till Skolborgarråd Olle Burell och tjänstemän på trafikkontoret att stoppa förslaget och istället stå upp för beslutet om att våra barn har rätt till en trygg och säker skolväg och skolmiljö!

Carina Lucas (tf rektor, Björnbodaskolan)

Anna Wolf

Emelie Svahn

Therese Wallin