Varför kör bussarna inte i bussfilen i Täby?

Kör i bussfilen.
Kör i bussfilen.
Insändaren blir fundersam kring varför bussarna inte kör i bussfilen mellan Täby C och Mörby C. Dels är de skyldiga att göra det och dels bildar det massvis av köer, menar skribenten.

Jag kan knappast vara ensam om att reagera på att bussarna på Roslagsvägen mellan Täby C och Mörby C regelmässigt struntar i att använda kollektivkörfältet utan istället lägger sig i de två vanliga körfälten.

”Alla som tagit körkort har lärt sig att det föreligger en skyldighet att följa påbudsmärken.”

När detta sker i rusningstid innebär det att redan långa köer blir ännu längre. Kollektivfältet (”bussfilen” i dagligt tal) inleds med en blå påbudsskylt. Alla som tagit körkort har lärt sig att det föreligger en skyldighet att följa påbudsmärken.

Det innebär att bussar i linjetrafik måste köra i bussfilen när sådan finns på samma sätt som det är förbjudet för andra fordon att använda bussfilen. Det finns således inte någon godtycklig valfrihet om var bussen skall köra. SL-chaufförerna tycks dock tycka att bussfilen är för smal, att det är jobbigt att veta hur de skall bete sig när den korsar en avfart/påfart eller vad de nu tänker när de lämnar bussfilen och tränger in sig i den vanliga trafiken.

Pengar i sjön från EU

SL:s kundtjänst (som är den enda kontaktväg som finns på sl.se) svarar politiskt korrekt att de skall kontakta entreprenören (SL har ju inga egna förare längre). Sen händer ingenting.

Extra irriterande blir det när man via stora skyltar i början av sträckan upplyses om att bussfilen delfinansierats av EU.

SL / Transportstyrelsen har alltså sökt bidrag för att bygga vägen och angivit förbättrad kollektivtrafik som argument. När kollektivtrafiken sedan inte nyttjar investeringen är det inget annat än pengar i sjön.

Gör rätt – eller skrota idén

SL bör ta krafttag med att utbilda alla chaufförer om att de är skyldiga att köra i bussfilen. I annat fall kan den lika gärna skrotas så att all trafik har tre filer att välja mellan. Att köerna sträcker sig flera kilometer i två filer samtidigt som kollektivfilen gapar tom är knappast samhällsekonomiskt effektivt och inte heller vad EU beviljade pengar till.

Carl Grefberg, Skarpäng