”Värmdös elever har bra skolresultat”

Marie Bladholm (M).
Marie Bladholm (M), utbildningsnämndens ordförande.
Lärarförbundet har varje år sedan 2002 utifrån 13 olika kriterier genomfört undersökningar i Sveriges kommuner och sedan publicerat rankinglistor. Målet är att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. 

Värmdö har klättrat uppåt i den undersökning som Lärarförbundet publicerade i början av oktober. Det känns glädjande att det systematiska kvalitetsarbetet, som pågår i kommunen hos nämnd, tjänstemän och ute på våra skolor, gett resultat.

Högsta rankingssiffror får Värmdö för lärarnas löner, plats 43 av 290, och meritvärde i årskurs 9, plats 40 av 290.

”Finns mycket att förändra”

Vi tar naturligtvis del av resultatet som ger inspiration att skapa bästa möjliga skola för elever, lärare och skolledare. Vi är medvetna att det finns mycket att förändra och vi utvärderar och analyserar kontinuerligt skolornas arbete för att förbättra och utveckla.

Ett av kriterierna som rankas är resurser. Värmdös resurser är likvärdiga med Nykvarn som utses till bästa kommunen i Stockholms län.

Lärarlöner viktiga

Vår placering gällande utbildade lärare är på samma nivå som förra året. Bristen på behöriga lärare växer över hela landet och i Stockholmsregionen är konkurrensen om de behöriga och legitimerade lärarna stenhård, Värmdö strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och utbildningsnämnden har i detta arbete antagit en rekryteringspolicy.

Placeringen för Värmdö när det gäller lärares löner är plats 43 av 290 kommuner. Rankingen bygger på utdrag ur Lärarförbundets lönestatistik, baserat på partsgemensam statistik, avseende löner för medlemmar som arbetar i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Statistiken är den senaste, daterad november 2016.

Så många går ut med godkända betyg

När det gäller andel elever som går ut grundskolan med godkända betyg efter årskurs 9 och klarar av gymnasiet inom 3 år ligger Värmdö på plats 64 respektive 90.

Eleverna i Värmdö placerar sig på plats 40 av 290 kommuner med det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9. Gäller för samtliga elever i grundskolan vårterminen 2016 och baseras på officiell statistik från Skolverket.

Marie Bladholm (M)
Kerstin Egerblom (M) 
Ulf Westerberg (M)