Vi måste stoppa våldet

"Vi måste avstå från att försöka plocka enkla politiska poäng – på något så hemskt som skjutningar och döda ungdomar", menar insändarskribenten.
"Vi måste avstå från att försöka plocka enkla politiska poäng – på något så hemskt som skjutningar och döda ungdomar", menar insändarskribenten.

Att det har funnits oro och en känsla av otrygghet i vår stadsdel kan ingen av oss förneka. Både skolan, polisen och socialtjänsten och de övriga myndigheterna måste göra mer. Vi kan inte tillåta att polisen till exempel låter bli att prioritera mängdbrott som Rinkebyborna utsätts för.

Efter senaste stadsdelsnämndmötet har jag fått nog. Det har börjat göra ordentligt ont i själen. Vi måste avstå från att försöka plocka enkla politiska poäng – på något så hemskt som skjutningar och döda ungdomar. Nu måste vi som är valda till att vara politiker jobba tillsammans. Här är mina utgångspunkter som liberal: Samhället måste visa vilka värderingar som gäller här, redan i skolan.

Att arbeta i skolan, som jag gör (jag är lärare), är ett ansvarsfullt arbete men också ett arbete som ger mig chansen att göra skillnad. Kunskap och lärande är målet med skolan. Men om vi inte sätter gränser och håller ordning i skolan blir det ingen kunskap. Arbetet med värderingar innebär att alla måste veta om sina rättigheter men också sina skyldigheter. När skolan inte ingriper när unga använder kränkande ord som “hora” och ”bögjävel” blir signalen att beteendet är okej, inte -bara i skolan utan även utanför, även om det kränker andra. Det är ett exempel på ett arbete vi alla har ansvar för.

Kampen mot utanförskap och otrygghet måste ske över den politiska blockgränsen. Som liberal och som lärare är jag öppen för alla goda förslag om detta arbete i Rinkeby.