”Vi vill se en mer jämlik stadsdel!”

Vi i den rödgrönrosa majoriteten vill ha en stadsdel som är trygg och öppen för alla. Därför genomför vi nu satsningar för att nå dit.

Vi fördjupar den lokala demokratin med ett utvecklingsprogram för stadsdelen och ett demokratiråd där du som medborgare kan vara med och påverka.

Ungas synpunkter är viktiga, därför har ett digitalt ungdomsforum bildats.

Vi är väldigt stolta över att vi nu är den stadsdel i Stockholm som har flest antal medborgarförslag!

Så fortsätt att lämna in förslag – vi vill gärna prata med dig!

Hässelby-Vällingby ska vara en stadsdel där alla människor ska känna sig välkomna och trygga, oavsett vem du är eller vart du kommer ifrån. Vi driver därför en feministisk och anti- rasistisk lokalpolitik.

För att våra skattepengar ska fördelas jämlikt utifrån alla människors behov kommer förvaltningen genusanalysera sina verksamheter.

En annan viktig satsning är att heltid nu kommer att vara norm vid nyanställning hos kommunen. För att fler ska kunna bli självförsörjande och komma in på arbetsmarknaden så fortsätter vi med kommunala visstidsanställningar.

I förskolan satsar vi på språk matematik, genus, antirasism och normkritisk pedagogik, för att ge alla barn fler möjligheter i livet.

Ingen ska behöva bli utsatt för våld eller känna sig otrygg, därför utvecklas det före-byggande arbetet mot våld i nära relationer och insatserna för våldsutsatta.

Samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst stärks och tidiga insatser för barn och unga som riskerar att fara illa eller hamna i kriminalitet prioriteras.

En fastigägarförening kommer att bildas och det blir fler föräldravandringar- på kvällarna för att öka samverkan och trygghet.

Vi ser fram emot alla dessa satsningar. Vi värnar om ett Hässelby-Vällingby för alla, som står för både jämlikhet, trygghet, kvalitet och framtidstro!

Anton Fendert (MP), Kristina Henkel (FI), Leif Larsson (V)