ANNONS

Insändaren: Utlys nödläge för
 klimatet i Järfälla

Klimatstrejk, Kungsträdgården
Bild från klimatstrejk i Kungsträdgården tidigare i höst.
"Tomma ord och mera prat räddar inte vårt klimat".
Det är budskapet insändarskribenterna från Vänsterpartiet vill framföra i sin text.
De vill att kommunen ska utropa ett klimatnödläge i Järfälla.
ANNONS

För snart fyra år sedan enades världens nationer i Parisavtalet om att hålla den globala temperaturökningen väl under 2 grader och sträva mot 1,5 grader.

Vad innebär det för Järfälla? Den frågan ställdes till Uppsala universitet. För två år sedan kom svaret. Forskarna anser att 1,5-gradersmålet tyvärr inte längre är ett rimligt eller nåbart åtagande.

För att klara 2 grader behöver kommunen påbörja en omedelbar minskning av koldioxidutsläppen med minst 10 procent per år och snabbt öka till 15 procent per år. Är ambitionsnivån lägre förlorar vi sannolikt 2-gradersmålet också.

I Sverige ökade utsläppen med 0,9 procent förra året. Vi är på väg mot en katastrofal uppvärmning på 3–5 grader. Även vid en begränsad uppvärmning står Järfälla inför ett nödläge.

Ett exempel är vårt dricksvattnet från Mälaren som riskerar att gå förlorat inom några årtionden när Östersjön stiger och tränger in i Mälaren. Det påverkar över två miljoner människor i Mälardalen.

Dessutom visar rapporten FN:s klimatpanel IPCC släppte den 20 september att isavsmältningen och havsnivåhöjningen går snabbare än forskare tidigare förutsett. Järfälla kan drabbas hårt av värmeböljor, som den förra året, skogsbränder, stormar och översvämningar.

Järfälla kan drabbas hårt av värmeböljor

Insändarskribenterna

 

Sju miljoner personer klimatstrejkade med Greta Thunberg den 27 september. Insikten om att vi befinner oss i en kris ökar och allt fler länder, städer och kommuner deklarerar klimatnödläge.

ANNONS

Vänsterpartiet har lagt en motion om att kommunen ska erkänna att vi befinner oss i ett klimatnödläge fram till dess att världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet uppnås och tar fram en klimatfärdplan som svarar mot nödläget vi befinner oss i.

Erkänna att vi befinner oss i ett klimatnödläge

Insändarskribenterna

 

Vi har max tio år på oss att vända utvecklingen. Nu krävs handling och där kan lokala åtgärder spela en avgörande roll för att nå en global krislösning.

Tomma ord och mera prat räddar inte vårt klimat!

Thomas Stenholm, Kicki Lindgren, Maria Enge, Stina Norgren Vänsterpartiet Järfällas
klimat- och miljönätverk