Insänt: Barnen blir utan matsal i flera år

Hur kommer maten att lagas i provisoriet? Det är en av frågorna som styrelsen vill ha svar på.
Hur kommer maten att lagas i provisoriet? Det är en av frågorna som styrelsen vill ha svar på.

Kommunstyrelsen fattade den 23 augusti beslut om vilken prioriteringsordning som ska gälla för byggnation av äldreboende och skola i Fornudden.

Det nya äldreboendet byggs först och befintligt äldreboende, Ängsgården, ska stå kvar och vara i bruk till dess det nya boendet är klart. Nya skolan kan byggas först när äldreboendet är klart och det befintliga äldreboendet kan rivas.

Fornuddsskolans matsal och gymnastiksal rivs redan 2017 för att göra plats för det nya äldreboendet.

Det innebär att skolbarnen får äta i en provisorisk matsal under hela byggtiden tills den nya skolan är klar hösten 2021. Barnen ska bussas till Bollmorahallen för gymnastik under samma period.

Barnen kommer sålunda att äta mat som tillagas i en provisorisk matsal/kök under drygt tre års tid samt ha gymnastik 15 minuter bort med buss. Detta kostar 850 000 per år bara för gymnastiken (bussning och hallhyra).

Är det detta som de styrande politikerna menade när de avfärdat alla andra lösningar på ny skola på grund av att barnen då inte kan gå kvar och måste skjutsas?

Nu visar det sig att under närmare fyra år kommer det att vara en väldigt skadad skola som våra barn ska gå i till en kostnad som verkar uppgå till miljoner per år bara i buss- och hallhyror. Var ska transporttiden för gymnastiken tas? Minskar barnens idrott eller tas den från övrig undervisning?

Trollbäckens egnahemsförening har visat att en ny skola (F–6) kan byggas på befintlig tomt utan att matsal, idrottshall rivs och att verksamheten kan bedrivas i stort sett orörd.

Hur kommer maten att lagas i provisoriet? Fornuddsskolan som gick från Sveriges bästa skolmat till vadå?

Vidare förefaller det så att en av skollängorna måste rivas för att äldreboendet ska kunna byggas. Var ska de barnen ha sin undervisning under fyra års tid, samt var kommer etableringsområdet att ligga när äldreboendet byggs?

Styrelsen Trollbäckens Egnahemsförening