Insänt: Ge våra unga en meningsfull fritid

Granängsringen
Är de unga i Granängsringen bortglömda eller underprioriterade? Det undrar insändarskribenterna.
Insändarskribenterna riktar en öppen fråga till den styrande alliansen i Tyresö.

Vi som bor i Granängsringen och har vänner och familj i området har de senaste åren undrat om våra unga är underprioriterade eller helt enkelt bortglömda av de styrande i vår kommun.

Dagligen ser vi 20–30 ungdomar meningslöst hänga på vårt lilla torg, utanför en större lokal som har stått tom i flera år. Det känns som onödigt slöseri med våra gemensamma resurser, samtidigt som de unga inte har någonstans att ta vägen.

På helgerna är det samma bild – ungdomar fördriver planlöst sin tid på torget eller vid portarna. När man talar med dem säger de att de ingenstans har att ta vägen, att allt är stängt (fritidsgårdar etcetera), att Tyresö är inte en kommun för de unga.

Många av oss har barn i tonåren. Att se sitt barn hänga på torget utan naturlig samlingspunkt, känns inte bra. Barnen hänger på torget för att de vill träffa sina vänner. Risken att tonåringar hittar på något dumt eller hamnar i dåligt umgänge ökar.

Vi som engagerade och oroliga föräldrar kan inte bara se på och acceptera att våra barn inte erbjuds  bättre förutsättningar än så.

Nu undrar vi om den styrande alliansen vill ta tag i frågan och satsa på ungdomarna i Tyresö, då främst Granängsringen och Bollmora etcetera, alltså områden som vi upplever underprioriterade vad avser unga och deras fritid.

Vi ser gärna att kommunen skyndsamt ökar sitt ekonomiska stöd till fritidsgårdar och aktiviteter för barn från familjer med knappa ekonomiska resurser och erbjuder dem utvecklande aktiviteter.

Några andra alternativ borde inte finnas för en kommun som säger sig vara mån om sina ungdomar och sin framtid.

Julia Fedioutchek, studerande statsvetenskap
Luis Arias-Vera, pedagog
Nasrin Esfandiari, genusvetare
Alejandro Ozano, logistik & transport
Nina Dahl, beteendevetare
Peter Söderlund, grundare X-CONS