Insänt: Sjöutsikten växer igen

Vågor
Förut kände man närheten till havet på Brevikshalvön, men halvön har växt igen, skriver insändarskribenten.
Insändarskribenten frågar sig: "Ska vi som älskar Tyresö passivt åse hur några av denna skärgårdskommuns vackraste områden försvinner för alltid eller ska vi rädda det lilla som är kvar åt framtiden?"

När markis Lagergren på 1930-talet lät stycka upp tomter på Brevikshalvön för försäljning till fritidsbor hade flertalet tomter strålande sjöutsikt över Erstaviken, Kalvfjärden, Älmorafjärden.

Öppen hagmark med ett hav av vilda ängsblommor dominerade mellan höga berg med tallar och stup. Man kände närheten till havet och skärgårdsnaturen med öppna vyer.

Under mina 77 år på halvön har den växt igen och träden blir snabbt tätare och högre. Naturen blir mörkare, den öppna utsikten försvinner, bilarna dominerar allt mer, exploateringar med stora villor rullar fram och Brevikshalvön blir en namnlös förortsstad.

Ska vi som älskar Tyresö passivt åse hur några av denna skärgårdskommuns vackraste områden försvinner för alltid eller ska vi rädda det lilla som är kvar åt framtiden?

Majbritt Faith-Ell