ANNONS

Insänt: Trygghet kräver en lokal polis

ANNONS

Det har nu snart gått ett och ett halvt år sedan omorganisationen av polisen startade. Det är hög tid att stärka upp det lokala polisarbetet som är en grundbult för rättssamhället.

Det saknas inte utmaningar för polisen i Stockholmsregionen. Lokalpolischeferna anser att de saknar resurser, anställda lämnar polisen och de som finns kvar i yttre tjänst blir attackerade av kriminella gäng.

I själva verket finns dock inspiration att hämta, till exempel från Holland. Polisen där startade sin omorganisation två år före den svenska och vi ser nu att de både har ökat bemanningen lokalt och har höjt kompetensen hos områdespoliserna.

Tre saker vill vi i Centerpartiet göra omgående för en mer lokal polis i Huddinge kommun:

1. Stärk det lokala polisarbetet enligt ”community policing”-modellen. Amsterdam har lyckats med det som Stockholm inte gjort, nämligen att placera minst hälften av personalen på lokal nivå. Detta måste nu ske även hos oss, och de lokala områdespoliserna måste rekryteras omgående.

2. Tydligare kravprofil för områdespoliser. Det måste vara attraktivt att jobba som polis i våra bostadsområden! Ställ krav på minst fem års erfarenhet för att få bli områdespolis och ta fram kompetensutvecklingsplaner för dem. Centerpartiet vill också höja lönen med 5 000 kronor i månaden för områdespoliserna, eftersom de är så viktiga lokalt.

3. Ge makten till lokalpolischeferna. Enligt en färsk rapport från Rikspolischefens kansli anser en majoritet av lokalpolischeferna att någon långtgående delegation längst ut i organisationen ännu inte har skett. Det går för trögt helt enkelt, och tiden är minst sagt inne för att verkligen bemyndiga de lokalpolischefer som dagligen sliter för att öka tryggheten i våra kommuner i länet.

Christian Ottosson (C), kommunalråd Huddinge och ledamot i regionpolisrådet Stockholm-Gotland

ANNONS
Fakta

Vill du säga din åsikt?

Skriv om något som gör dig glad, upprörd eller fundersam. Eller varför inte hylla en hjälte?

Skriv din insändare på mitti.se/insandare och skicka gärna med bilder – vi vill ha många foton!

Din text kan publiceras både i tidningen och på hemsidan.