INSÄNT: ”Välkomnar modulhus – och bullerskydd”

modulbostäder för nyanlända på lännavägen
Kommunen ska bygga modulbostäder för nyanlända i Sörskogen.
Insändarskribenten "Balingsnäsbor" ser fram emot modulbostäder i Sörskogen och att få efterlängtat bullerskydd längs med Lännavägen.

Man har även denna gång försökt komma undan dyra bullerplank på vår farliga och bullrande Lännaväg genom villaområdet mellan Storängsleden och Balingsnässkolan – en mardröm för barn, cyklister, gående och vi boende om vissa tider på dygnet ej kan ta oss ut från våra utfarter på grund av trafiken.

När man i år även höjde hastigheten till 60 kilometer i timmen har situationen blivit än värre.

Vi Balingsnäsbor har lämnat skrivelser/namnlistor till kommun och trafikverk och fått avslag varje gång.

Det bullerplank som finns en kort bit utefter vägen har vi boende betalat själva trots berättigad bullermätning och utredning man hade inte budget till detta.

Nu välkomnar vi modulhusen och ser fram emot bullerskydd längs Lännavägen för alla berörda nyanlända samt boende sedan många år.

BALINGSNÄSBOR

Vill du också skriva en insändare gör du det här.

Läs Mitt i:s rapportering kring modulbostäder på Lännavägen:

Här vill kommunen bygga modulbostäder

Modulhus för nyanlända försenas: ”Situationen är pressad”