INSÄNT: Varför nöja sig med cykelparkeringar?

Sverigedemokraterna undrar vad som har fått Centerpartiet att byta åsikt om kameraövervakade cykelparkeringar.
"Sverigedemokraterna i Huddinge har drivit frågan om kameraövervakning i tre mandatperioder, sedan vi valdes in i fullmäktige vid valet 2006, och då har det varit total tystnad", skriver Mats Arkhem (SD) i en debattartikel i Mitt i.

Det är glädjande att läsa att Centerpartiet nu ändrat åsikt och åtminstone delvis håller med oss Sverigedemokrater i frågan om kameraövervakning på särskilt brottutsatta platser, i det här fallet cykelparkeringar.


Läs Centerpartiets insändare här.


Ni, och resten av motståndarna till befogad kameraövervakning har måhända varit naiva även här.

Sverigedemokraterna i Huddinge har drivit frågan om kameraövervakning i tre mandatperioder, sedan vi valdes in i fullmäktige vid valet 2006, och då har det varit total tystnad från ert håll så man kan ju undra vad som fått er att ändra uppfattning?

Varför nöja sig med cykelparkeringar? Även vanliga parkeringar och andra särskilt brottutsatta platser kan vara behjälpta av kameraövervakning. Dels för att förhindra att brott sker och dels för att – om brott väl skett – identifiera brottslingen. Sverigedemokraterna påverkar.

Mats Arkhem, vice ordförande SD Huddinge


Vill du också göra din röst hörd? Skriv en insändare här!