ANNONS

Insänt: Varför inte lotta ut hyresrätterna?

Hyresrätt
Insändarskribenten vill införa en lottsedel när hyresrätter fördelas.
Det har uppstått en kraftig protest mot ökade hyror i allmännyttans bostäder. Privilegierade innerstadsbor vill inte betala för fördelarna.
ANNONS

Jag ser två alternativ till ökad rättvisa: Antingen behålls nuvarande hyressättning och alla allmännyttans hyresgäster får en lottsedel med garanti om samma standard och yta som den de har nu. Därefter lottas bostäderna ut.

Med denna metod skulle det bli uppenbart vilka som kan se objektivt på problemet utan att tala i egen sak. Att man varit privilegierad i decennier betyder inte att man självklart ska fortsätta att vara det.

Alternativt sätts hyror som tar hänsyn till läge och andra faktorer som rankas av hyresgästerna. De som vill/kan betala för att bo attraktivt subventionerar dem som bor i sämre lägen.(Hyresgästsföreningen och samarbetspartners förslag).

Jag har svårt att förstå att en del vänsterpolitiker skulle vilja stödja privilegier på det sätt som framgår av artikeln i denna tidning.Om den totala hyresnivån måste höjas för att stimulera byggandet utan alltför stora kommunala subventioner må detta ske i de attraktiva bostäderna i första hand.

Objektiv fördelning 
av bostäder