Inte alls brist på sjuksköterskor!

Svar på insändaren Bristen på sjuksköterskor är akut, Mitt i Sundbyberg 23 juli.

Nej, det är inte brist på sjuksköterskor!! Vi är många men vi väljer att arbeta för företag som betalar oss efter utbildning och kompetens! På 90-talet ville vi strejka för några tusenlappar mer, men vår dåvarande ordförande Inger Olsson gick bakom ryggen på oss och höjde vår pensionsålder till 65 från tidigare 63. Då gick jag ur facket.

Låt sjukhusen vara statliga så vi får jämlik vård i hela landet. Landstingspolitiker kan inte sköta sjukvården, det är inte bra. Alla dessa omorganisationer som vid regeringsskiften ändras, jag är så less på allt så kallat förändringsarbete som inte leder till något vettigt, det är hopplöst att arbeta i landstingets regi.

Jag arbetar sen några år som frilansande sjuksöterska och har äntligen fått upp min lön till en rimlig nivå men då skall jag också snart gå i pension.

Syster Karin