Inte bara hundar sprider bakterier

Enligt en artikel på sidan 4 den 22 maj har staden satt samman en arbetsgrupp som har ett förslag om att förbjuda hundar i närheten av lekplatser och plaskdammar.

Förslaget menar på att det är för att förhinda eventuell bakteriespridning samt att hundrädda människor ska få en frizon.

Jag som hundägare tar mitt ansvar och är noga med de skyldigheter jag har, som exempelvis att inte ha min hund lös på områden eller ställen där det ej är tillåtet.

Staden är relativt generös med flera rastgårdar och hundrastplatser. De människor som är rädda för hundar ska givetvis inte behöva frottera sig med mitt sällskapsdjur. Ungar som leker på angivna lekplatser ska inte heller behöva riskera att stöta på lösa hundar eller hundars avföring som en del lata hundägare inte orkar plocka upp.

Men när det gäller att få kunna ha en hund i närheten av en plaskdamm så tror jag inte att det skulle medföra några större bakterierhärder i jämförelse med de tiggare som ämnar byka sig själva eller sina kläder i dammen.

I mina kvarter, runt Observaretorielunden, ser jag redan i dag hur tiggarna tvättar av sig i det rinnande vatten som finns och någonstans utför de med största sannolikhet sina behov.

Är det ett bättre alternativ än att en hund skulle få svalka tassarna i en damm en varm sommardag jämte en liten unge som vill plaska med små fötter en stund?

Angie, med hund i Vasastan