Inte ett enda svar om miljögifterna

svar på insändaren ”Vad gjorde ni för att sanera Elverket?” den 14 januari 2014:

I Lokaltidningen Mitt i bereds kommunalrådet Siv Sahlström (C) tillfälle att replikera och besvara de frågor jag ställde om kommunens oacceptabla hantering av de hälsovådliga miljögifter som uppdagats vid Elevverket. Den ansvariga politikerns totala brist på svar är häpnadsväckande.

Likt den populist Siv Sahlström (C) gjort sig känd som ägnas inte en spaltmillimeter åt att till exempel besvara varför ingen sanering gjordes som rekommenderades 2006 eller varför ingen rapport lämnats till länsstyrelsen. Inte heller frågan om varför ingen information lämnats till Danderydsborna besvarar hon.

Samtliga frågor lämnas obesvarade då ansvarig politiker Sahlström i hopp om att rikta blickarna från hennes eget ansvar i stället går till angrepp mot diverse folkpartister – som ju var de som uppdagade det hela från början.

Så talar en politiker som inte förstår att det är Danderydsborna som är hennes uppdragsgivare och har rätt till svar. Danderydsborna är värda bättre ledarskap än så.

Det är därför glädjande att det är val och tid för ansvarsutkrävande redan i höst.

Jonas Uebel (FP) gruppledare i kommunfullmäktige