”Inte fel med intern kritik”

Röntgen. Genrebild
Per Bergenholm (L) kritisk till nedläggningen av den fullskaliga röntgen i Täby.
Får man inte komma med intern kritik, när man står på 59:e plats på Liberalernas lista till kommunvalet? undrar debattskribenten Per Bergenholm angående kritiken mot nedläggning av röntgen.

Svar på insändaren ”Varför smutskasta majoritetskollega?” den 26 mars:

Får man inte komma med intern kritik, när man står på 59:e plats på Liberalernas lista till kommunvalet?

Egentligen kritiserar jag alla partier i Täby, som inte reagerat på nedläggningen av den fullskaliga röntgen. Jag anser dock att det parti som är störst har störst anledning att kritisera landstinget och har därför anklagat moderaterna för passivitet.

I svaret riktas all kritik mot mig, men ingen mot landstinget, som fått huvuddelen av min kritik.

Jag är inte emot satsningen på idrott, men jag tycker det är en obalans i satsningen, när det gäller den yngre och den äldre delen av befolkningen. Jag har naturligtvis tagit upp frågan med vårt liberala landstingsråd.

I Mitt i Täby den 4 december 2018 står att skillnaden mellan anbuden var 230 000 kronor på en anbudssumma av 250 miljoner kronor. Var kommer de 200 miljonerna ifrån?

Per Bergenholm