Inte trivsamt med höghus i Lindalen

Jag är en av de som samlat in underskrifter mot det planerade byggandet av höghus i Lindalen. Jag har därvid burit en mössa med texten ”Trivsamma Tyresö”. Detta har gett upphov till en del synpunkter, till exempel:

Hur bidrar det till trivseln på förskolan Speldosan att få parkeringsplatser i stället för lekytor och att få en del av den återstående ytan skuggad av höghuset? Hur trivsamt blir det för de boende i höghuset att få avgaserna och bullret från den hårt trafikerade Njupkärrsvägen utanför fönstret? Hur trivsamt blir det för de boende att ej ha tillräckligt med p-platser utan tvingas parkera på kyrkogårdens parkering eller på Töresjövägen? Utfarten från parkeringen blir på Töresjövägen.

Hur trivsamt blir det för Lindalenborna att få ökad genomfartstrafik på grund av detta?

Naturligtvis ska det byggas bra bostäder för de yngre.Det finns lämpliga platser att bygga på, till exempel området vid Töresjövägen- Linblomsvägen eller genom att riva det skräpiga industriområdet vid Industrivägen. Där skulle kunna byggas hus av samma typ som vid Grusåsgränd och Linblomsgränd. Detta skulle passa mycket bättre in i nuvarande bebyggelse.