”Låt inte unga gå under”

Insändaren oroas över att många unga idag mår psykiskt dåligt.
Insändaren oroas över att många unga idag mår psykiskt dåligt.
Självmordsstatistiken är hög bland unga i Sverige. 
Ungas mentala hälsa blir bara sämre.
Trots det verkar inget göras, skriver insändaren.

Lärare stannar inte upp 
för att kolla om elever, vars betyg bara sjunker, mår bra. De pratar inte med elever om självskadebeteende, trots att det syns så väl på vissa.

Varför? Är ni rädda för ansvar? Ert ansvar är att ta hand om barn när de är i skolan så att de känner sig trygga.

”Jag har haft lärare som skämtat om anorexi och depression”

Men hur ska jag känna mig trygg om jag samtidigt känner att ingen bryr sig om hur jag mår, bara om hur jag presterar?

Om ni inte personligen vill ta ansvar kan ni i alla fall försöka göra klimatet mer inbjudande för elever att söka hjälp, till exempel hos kurator.

Jag har haft lärare som skämtat om anorexi och depression. Det är det sista ni borde göra inför 25 stressade ungdomar. Prata om det!

Mitt förslag är att ta upp ämnet mental hälsa. Utbilda er och lär eleverna hur de gör för att bygga upp sin mentala hälsa och hur de undviker att stressa för mycket.

Berätta att det är okej att må dåligt, och att det är okej att få hjälp. Berätta hur och var eleverna kan få hjälp.

Det skulle hjälpa fler än ni tror.
Sofie

”Vad tycker du om ämnet? Skriv en replik här!