”Är alla invånare lika mycket värda?”

Förvaltningarna i Vallentuna kommunhus borde
Förvaltningarna i Vallentuna kommunhus borde
Enligt kommunplanen ska Vallentuna ge människor möjligheten "att växa och leva utifrån sina egna förutsättningar". Men kommunen lever inte upp till målen. Det finns människor som inte får de möjligheterna, särskilt om de saknar stöd från sin familj.
Om det skriver fyra präster i Vallentuna i den här insändaren.

I november 2018 genomfördes en ljusmanifestation på torget. Temat var allas lika värde och inbjudare var samtliga politiska partier i Vallentuna. Det blev en fin uppslutning för detta lovvärda initiativ, men nu undrar vi i Vallentuna kristna råd hur förvaltningarna lever upp till denna ambition?

I kommunplanen kan vi läsa att: ”Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på. Människor är olika och Vallentuna kommun ska ständigt skapa bättre möjligheter för alla att växa och leva utifrån sina egna förutsättningar”.

Faktum är att här i Vallentuna finns pensionärer som inte har råd att äta lunch varje dag, småbarnsfamiljer som måste lämna kommunen för att hitta tak över huvudet och funktionsnedsatta som inte beviljas daglig verksamhet.

Vi som kyrkor träffar människor i livets alla skeden och olika former av krissituationer. Vi ser att grupper och individer inte får den möjligheten som kommunen menar i sin plan. Faktum är att här i Vallentuna finns pensionärer som inte har råd att äta lunch varje dag, småbarnsfamiljer som måste lämna kommunen för att hitta tak över huvudet och funktionsnedsatta som inte beviljas daglig verksamhet.

Vi är övertygade om att alla som bor i här tror att kommunen erbjuder stöd till den som behöver det, i form av bostad, utbildning och en vettig sysselsättning.

Grupper kan ställas mot varandra

Vi oroas över att den som inte har ett eget stödsystem i form av en fungerande familj lätt kan hamna på efterkälken och att kommunen riskerar att driva oss mot en individualistisk inställning där olika grupper ställs mot varandra. Därför vill vi uppmana kommunen att göra verklighet av ambitionen att ta vara på allas lika värde, se till varje människas behov och erbjuda stöd till den som inte har samma förutsättningar som andra.

Vår vädjan är att inte göra detta till en partipolitisk fråga utan samtala utifrån medmänsklighet. Vad kan alla kommuninvånare förvänta sig om de hamnar i en besvärlig livssituation?

Per Lewin Ronnås

Pastor Åbybergskyrkan, ordförande i Vallentuna kristna råd

Annika Bertilsson

Pastor Centrumkyrkan

Anders Roos

Prost Össeby församling

Åsa Enerbäck Barklund

Kyrkoherde Vallentuna församling