Invånarnas visioner dumpas i soptunnan

Efter att ha tagit del av stadsbyggnadskontorets text ”Återkoppling från tidig dialog för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen” kan jag konstatera att man gjort sig såväl blind som döv för ovälkomna åsikter från oss berörda.

Den ”tidig dialog” som åsyftas är det möte med berörd allmänhet (150 platser) som stadsbyggnadskontoret samlade till i Marcuskyrkan i Björkhagen den 14 mars i år. Formen för mötet var något som kallas ”Open Space” där närvarande spontant fick bilda diskussionsgrupper kring frågeställningar som de närvarande själva valde. Representanterna från stadsbyggnadskontoret gav oss ett hopp om att våra frågor och åsikter på detta vis skulle vidareförmedlas i beslutsprocessen, men ack så vi bedrog oss …

Vi förde exempelvis fram att det som byggs bör vara folkhemsbyggande. Något som avfärdas med detta är en ”historisk företeelse som är svår att kommentera”. När vi för fram att områdets gröna lungor bör bevaras, avfärdas detta med att vad som är en ”grön lunga” är en ”subjektiv upplevelse”. Ja vi förutsätter faktiskt att stadsbyggnadskontoret kan sin och stadsdelarnas historia. Vi vill att våra stadsdelar, staden och regionen skall få utvecklas efter sina egna förutsättningar vilket för Hammarbyhöjden och Björkhagens del innebär som ”stad i skog” som Sven Markelius avsåg som stadsarkitekt.

Det är en stor besvikelse att konstatera att våra framtidsvisioner, vår syn på vad som behöver byggas och vilka hänsyn som bör beaktas, bryskt dumpats i sop­tunnan för ”allmänt motstånd”. Våra visioner och hänsynstaganden avser stadsbyggnadskontoret på så vis dölja för våra egna folkvalda. Hallå demokrati, hör du oss?

Förstör inte arvet från framsynta stadsarkitekter och stadsplanerare utan återknyt till deras goda ambitioner när staden växer. Låt naturen förena människor och stadsdelar, involvera fler, involvera mer. Skapa ett alternativ till den täta staden, ett grönt alternativ till gatan. Rädda Hammarbyskogen!

Olle Siltberg, Johanneshov

Medborgarnas åsikter om Björkhagens och Hammarbyhöjdens framtid tas inte till vara, anser skribenten.arkivbild

Förstör inte arvet från framsynta stadsarkitekter och stadsplanerare utan återknyt till deras goda ambitioner när staden växer.