ANNONS

S: ”Låt oss investera 
i ett bostadsbolag”

Bristen på hyresbostäder­ drabbar många, menar insändarskribenten Jenny Åkervall.
Bristen på hyresbostäder­ drabbar många, menar insändarskribenten Jenny Åkervall.
Socialdemokraterna i Danderyd vill införa en bostadskö där Danderydsbor ges förtur. Bristen på hyresbostäder­ drabbar många, menar insändarskribenten Jenny Åkervall.
ANNONS

Det är i dag näst intill omöjligt att få en hyres­lägenhet i Danderyd. De Danderydsbor som behöver­ byta bostad och inte har möjlighet att ta enorma bostadslån­ är hänvisade till några få privata hyresvärdar vars utbud på intet sätt täcker efterfrågan.

Det drabbar unga som vill flytta hemifrån, par som separerar­, äldre som behöver en mindre bostad och människor i andra situationer i livet som gör att de behöver flytta till ett mindre och billigare boende.

De unga som vill skaffa­ sin första egna bostad i kommunen är i princip hänvisade till svartkontrakt. Alternativt får föräldrarna rycka in och köpa en bostadsrätt – och det är det långt ifrån alla som kan.

Drabbar många

Bristen på hyresbostäder­ drabbar i en förlängning ofta också skilsmässobarn som tvingas pendla långa sträckor då den ena föräldern av ekonomiska skäl inte kan bo kvar i Danderyd.

Likadant­ kan det vara tufft för äldre personer som vid en flytt tvingas lämna de sociala nätverk man byggt upp under ett helt liv.

Detta är en oacceptabel situation­. Vi Socialdemokrater vill möjliggöra för fler att kunna bo kvar i Danderyd när livet förändras. Danderyd hade en gång ett väl fungerande fastighetsbolag, Danderyds­bostäder. Det sålde Moderaterna i slutet på 90-talet ut till reapris. Hade kommunen behållit bostadsbolaget hade det nu varit värt miljardbelopp.

Att inte ha ett kommunalt­ fastighetsbestånd har på senare år visat sig stå Danderyd dyrt.

Jenny Åkervall, Socialdemokraterna i Danderyd

Att inte ha ett kommunalt­ fastighetsbestånd har på senare år visat sig stå Danderyd dyrt. Kommunen har tvingats hyra eller köpa dyra bostäder på den öppna marknaden för att klara av sociala förturer och flyktingmottagande.

Vi vill återskapa ett kommunalt bostadsbolag. Vi vill också införa en bostadskö där Danderydsbor ges viss förtur.

ANNONS

Redan i dag använder en del kommuner förtursregler till vissa grupper. Om Danderydsborna investerar­ i ett nytt kommunalt bostadsbolagen, som det historiskt visat sig, trygg och långsiktigt lönsam affär­ – är det fullt rimligt att de prioriteras särskilt i kösystemet.

/ Jenny Åkervall (S)