”Vi är isolerade som i ett fängelse”

Debattören känner sig isolerad i sitt bostadsområde
Debattören känner sig isolerad i sitt bostadsområde
Det är vi på Östra Finnbodabergets seniorboende – igen. Hälsa på oss. Vi är isolerade som i ett fängelse.

HSB har ingen plan för boendes rekreationsytor runt vårt hus de närmaste tre åren fram till 2020 då det är färdigbyggt. Detta framkom på informationsmöte med HSB i januari.

På baksidan av huset är all grönska borta och ett tvåmeters stängsel hägnar in allt det som ska sprängas. Det är totalt renrakat, spolat berg som återstår.

Grön plätt blev p-plats

Den lilla gröna plätt som fanns vid huset används som vändplan för bilar. Grönytan på hörnet är borta. Den blev upplagsplats för grävskopedelar och sopcontainrar. Återstår en bergknalle på baksidan. Det enda vi har på baksidan är en gångväg intill huset där vi kan gå fram och tillbaka. Som en rastplats för interner.

Att sitta på balkongen går inte med byggmaskiner, grävskopor, lastbilar och sprängningar som pågår.

På framsidan är det idag våra parkeringsplatser som kan användas för att gå fram och tillbaka på och exempelvis rasta hundar. Området som fanns för hundägare med gräs är idag inhägnat byggområde och rensopat berg .

Kommunen bygger en bussvändplan som sprängs ut ur berget på framsidan. Vi kan därför inte komma till vår utsiktsplats om vi inte klättrar på berget först. Man kan inte komma dit på omvägar heller för att hela ytan intill utsiktsplatsen är inhägnad och belamrad med 27 arbetsbodar och bilar för byggjobbarna.

Bara en ingång

Nuvarande parkeringsplats ska snart bli byggområde och alla bilar ska bort. Det ska sprängas för ett nytt underjordiskt garage. Det betyder att vi bara kan komma ut ur huset ur en ingång mitt på huset som vetter ut mot en brant backe och bilväg.

Summa summarum är att ALL yta runt huset är tagen i anspråk för byggarbetena. Var det så menat i planprocessen?

I detta hus bor gamla människor. Alla gästparkeringar är borta om några dagar. Det som var ett med grönska ombonat hem är ett kalhygge. Dessa personer sitter i fängelse i tre år. Som interner.

Ohemult läge