Ja till skola i Fornuddsparken

Kommentar till artikel med rubriken ”Fornuddenbor vill behålla hela sin park” i Mitt i Tyresö den 31 mars:

Vi som bor på Fornudden i Trollbäcken är priviligierade. På nära håll har vi flera badplatser runt Drevviken med omgivande skog och natur.

Vi har området med forngravar längst ut på Fornudden. De som bor på på Kumla allé och Gärdesvägen har ett fint grönområde med möjlighet till rekreation och lek. Alla vi som bor i villor har egna fantastiska trädgårdar att njuta av. Trollbäcken liksom övriga Tyresö förtätas.

Nya villor byggs på Fornudden, samtidigt som de äldre bor kvar i sina hus. Oavsett ålder kommer vi alla att ha behov av större skola, fler barnomsorgsplatser och fler äldreboenden. Kommunens planer på att bygga ut denna service i Fornuddsparken är bra, platsen är väl vald och jag hoppas att de genomförs.

Det är otroligt sjäviskt och kortsiktigt tänkt att motarbeta kommunens planer.

Lena Nettelstad