Ja visst är vi ett ­nejsägarparti – ibland

I lokaltidningen har Sollen­tuna­partiet i höst blivit kallat för ett nejsägarparti. Ja, ibland kan det vara bra att vara nejsägare. Vi sade 1973 nej till att Järvafältet skulle byggas ut. I dag är nog inte många ledsna över det. Vår del av Järvafältet skulle ha sett ut ungefär som Akalla annars.

Som ett parti i opposition så är det naturligt att man säger nej till tokigheter som dyker upp i politiken, men som oppositionsparti så kan man tyvärr oftast inte göra något åt dem. Just nu säger vi nej till större delen av Väsjöns exploatering, eftersom den kommer att bli förödande för kommunens ekonomi med flyttning av Fresta­vägen, sanering av soptippar, utfyllnad av Väsjön etcetera.

Vi tycker att så länge man inte gör något åt bullret, avgaserna och partiklarna i kommunen så ska vi inte bygga ut Sollentuna så mycket mer. Vi säger inte nej till att man bygger, men ja till att man behåller Sollentunas stora och små grönområden och i stället bygger vid befintlig infrastruktur. Vi säger ja till att Sollentunahem får bygga nya hyresrätter och då framför allt billiga ungdomsbostäder.

Vad säger vi mer ja till? Jo, vi vill att alla elever i årskurs 0–9 ska ha 45 minuter idrott eller ­fysisk aktivitet varje dag. Det finns ingenting som påverkar betygen i så positiv riktning som just det. Vi menar också att det är mycket viktigt att eleverna får så mycket musik och bild som möjligt. Timantalet i matematik och svenska borde öka eftersom timantalet där skars ner på 90-talet.

Vi tycker också att det är självklart att lärare ska ha en lön som gör det lockande att söka till lärar­yrket. När det gäller förskolan säger vi ja till att minska antalet barn i de nu alltför stora grupperna.

Ovanpå en ny- eller ombyggd Eriksbergsskola kan vi tänka oss några våningar med student­bo­städer. En överdäckning av E4 vid Helenelund är också något vi säger ja till.

Ewa Hellström-Boström, ­Sollentunapartiet

Sollentunapartiet säger nej till exploateringen vid Väsjön, skriver Ewa Hellström-Boström.arkivbild

Vi säger inte nej till att man bygger, men ja till att man behåller Sollentunas stora och små grönområden.