Jag är så less på plåtskador

Håll i bildörrarna när du stiger ur eller i bilen på en parkering!

Jag är less på att få skador på min bil av dörrar som slängts upp på min bil.

Vet du att du behöver lite extra plats för att gå ur så ställ dig på en plats med utrymme för det!

May-Britt i Kian