Jag återvänder inte till Heron City

Häromdagen var jag med min dotter i Heron City för att se en film, sannolikt blev detta sista gången jag besökte Heron City.

Bilen parkerade jag i parkeringsgaraget i ett utrymme mellan en vägg och två pelare. Utrymmet hade plats för sex bilar och fem var redan parkerade där – det fanns precis en plats ledig för min bil.

Ingen skylt eller annan markering i asfalten visade annat än att detta var en av flera parkeringsplatser.

Efter filmen, åter vid bilen, finner jag att jag fått p-böter. Det visar sig att av det utrymme jag parkerat i var fyra platser reserverade för en underlig och icke utritad krumbukt i bilvägen som kretsar mellan platserna. Enda indikationen om att det inte var en parkeringsplats jag ställt bilen i är att de vita strecken som markerar platsen var svagare än den som markerar omkringliggande platser. Det var knapps synliga men detta var inget jag observerat då jag fann platsen.

Det sätt som p-platserna är markerade respektive omarkerade ser jag som ytterst oseriöst och ägnat att lura besökarna.

Jag kommer betala denna bot, men kommer inte återkomma till Heron City.

Bio-fantast