ANNONS

Jag bestämmer vad som passar på mitt företag

ANNONS

Angående nyheten ”Vägrade ta i hand – fick inte jobbet” den 26 november:

Linda Awerested på Diskrimineringsbyrån i Uppsala(DU) som driver stämningsärendet mot Spånga-Tensta anser att detta rör sig om en stereotyp syn på muslimer och som missgynnar muslimers möjlighet på arbetsmarknaden.

Jag tycker att du missar en viktig sak här. Jag som arbetsgivare måste ha rätt att avgöra vad som passar in på mitt företag. Vare sig det rör sig om till exempel olika slöjor eller förbud att ta i hand när man hälsar på grund av religiösa skäl så handlar det i alla fall för mig inte om religion utan vilken kvinnosyn vi ska ha på företaget.

Om jag anser att en arbets­sökande, som även blir företagets ansikte utåt, står för en avvikande människosyn och kvinnosyn måste jag ha rätt att inte anställa en sådan person.

Valfrihet från religion