Jag får inte kontakta barnbarnen

Svar på insändaren ”Till er som inte bryr er om era barnbarn den 10 juni: Beklagligt att du ej får någon respons från dina svär- eller egna föräldrar.

Själv tillhör jag Forum för far- och morföräldrar då jag inte får kontakta mina barnbarn. Har även vänt mig till socialförvaltningen men får ingen rätt att träffa barnbarnen som hela sitt liv fått presenter, men utan ett tack via barnens föräldrar.

Ett barnbarns födelsedagspaket kom i retur med posten. Finns mycket som den yngre generationen borde lära sig om vett och etikett! Inte bara mor-och farföräldrar!

Farfar och Morfar