Min lokala hjälte

Jag försökte ta upp frågan i kommunfullmäktigemöte

Svar på insändaren ”Politikerföraktet frodas i Österåker” den 9 juli:

Undertecknad vill rätta till några felaktiga formuleringar i insändaren. Det påstås att ingen politiker svarat på medborgarnas mejl angående indragningen av alkoholutskänkningstillståndet för MM Bistro. Vidare, att politikerna håller varandra om ryggen om någon skriver om frågor som ska tas upp i kommunfullmäktige.

Jag skrev i min roll som ledamot i kommunfullmäktige en interpellation i ärendet till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande, Conny Söderström (M). Min huvudfråga var: Varför fick inte krögaren Leif Melin framföra sina synpunkter i ärendet inför nämnden? Jag fick ett skriftligt svar på min fråga och såg fram mot att få en diskussion i ärendet vid nästkommande kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges ord­förande, Ingela Gardner Sundström (M) hittade en luddig paragraf som kunde tolkas som att myndighetsärenden inte fick tas upp i kommunfullmäktige och ärendet ströks från dagordningen, trots mina ljudliga protester.

Jag anser att ärendet är felaktigt hanterat men vill inte bli uthängd som en av dem som inte svarar på mejl från medborgarna och som inte agerar mot det jag anser vara fel.

Björn Molin, Roslagspartiet