Jag räcker inte till längre

Jag är en barnskötare som nu skolar om mig efter elva år på olika förskolor.

Visst gör jag det bland annat för att utveckla mig själv, men också på grund av hur det i dag är att jobba på en förskola.

Jag ser kolleger bli utbrända, jag ser växande behov av stöd till barn med särskilda behov som inte kan tillgodoses – och alltför stora barngrupper.

Nu känner jag att det får räcka, jag räcker inte till längre. Är det någon mer som känner som jag?

Therese