Jag tycker att läxor är onödiga.

För det första visar forskning att läxor inte gör någon skillnad. Barn lär sig inte mer för att de får läxor. Man blir bara stressad. På fritiden vill jag vara med vänner, inte göra läxor.

Jag tycker att man ska lära sig det man ska i skolan, inte på fritiden. Vuxna blir inte särskilt glada när de måste ta med sig jobb hem. Då borde inte skolan lära eleverna att man ska ta hem jobb.

I skollagen står inget om att man ska ha läxor. Så varför ha det? En anledning är kanske att man i skolan är van vid att ge läxor och kanske inte tänker efter.

Om man nu ska ha läxor borde skolan ge gratis läxhjälp. Jag tycker att det är konstigt att föräldrar kan dra av pengar från skatten för läxhjälp när läxor egentligen inte borde finnas.

Eftersom barn blir stressade av läxor, forskning visar att barn inte lär sig mer av läxor och skollagen inte kräver läxor så tycker jag inte att man ska ha läxor.