Jag vill kunna röra mig fritt

Nu förstår jag varför pensionärer är försiktiga med att vara ute under kvällar i Skärholmen med omnejd.

Jag tog t-banan från Skärholmen till Vårberg. Vid spärrarna blev jag vänligen ombedd av några ungdomar att ”flytta på dig gubb-dj..vul” så att de skulle åka på mitt kort. Jag stoppade dem. Följden blev att dessa personer förföljde mig i Vårberg med populära glåpord som ”rasist” och stenkastning.

Det som var mest patetiskt var att flera personer med invandrarbakgrund mötte oss utan minsta reaktion. Jag förstår dem, jag är enligt ett aliansuttryck ”blond och blåögd”.

Jag begär inte mycket som pensionär, men jag vill kunna röra mig fritt utan stenkastning och glåpord.

Pensionär Svenne