ANNONS

Järfälla låter barnen betala när man spar sig in i framtiden

Varslar lärare på Källtorpskolan i Kallhäll
Insändarskribenterna menar att barnen får betala priset för nedskärningarna i skolorna.
Insändarskribenterna menar att omkring 25 medarbetare kan komma att varslas på Källtorpskolan i Kallhäll.
"Vi lär få se liknande siffror från kommunens andra högstadieskolor" skriver dem.
ANNONS

Alliansen i Järfälla lägger alla sina ägg i skolans korg, ändå innebär det nedskärningar.

Vi har nu nåtts av beskedet att Järfälla kommun kommer varsla lärare och studie- och yrkesvägledare i en tid då legitimerade lärare och behöriga vägledare är en bristvara. Detta kan inte annat än beskrivas som resursslöseri med kompetens.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, räknar varje år ut hur mycket kostnadsökningen blir för offentlig verksamhet. För 2020 landar märket på 2,7%.

För Järfälla kommuns del räckte pengarna till för en uppräkning på 2,4%. Allt reformutrymme man hade, förutom 500.000 kr, gick till barn- och ungdomsnämnden. Den som kan grundläggande matematik förstår att 2,4% minus 2,7% resulterar i minus 0,3%.

Det här kanske inte ses som en stor nedskärning, men Järfälla står inför ytterligare en stor kostnadsutmaning.

Tidigare än väntat

Barn- och ungdomsnämnden har i september klubbat igenom att tidigarelägga flytten för årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolorna till höstterminen 2020. Det finns en pedagogisk vinst i detta, men tidsfristen gör att detta blir problematisk.

Vi har en platsbrist ute på våra låg- och mellanstadieskolor som kommer ge nedslag på hela verksamheten. Vissa förskolor föreslås ha kvar sina förskoleklassare. De flesta skolor kommer behöva baracklösningar, även känt som paviljonger i en finare term. Det här innebär en jättestor kostnad.

Att tidigarelägga medför stora kostnader för skolor som inte är beredda att ta emot ett så stort ökat elevunderlag.

ANNONS

Omkring 25 medarbetare

Mika Metso (S) lyfte specifikt upp att det var viktigt att bibehålla en extra tjock kostym. Järfälla har inte råd med att varsla legitimerade lärare. Även Nikoletta Jozsa (L) ordförande för BUN höll med om detta. Enligt henne var det viktigt att inga legitimerade lärare skulle behöva gå.

Trots detta uttalande ser vi redan nu att Källtorpskolan preliminärt ska göra sig av med i runda slängar 25 medarbetare av drygt 60 anställda. Att en fjärdedel av eleverna behöver byta skola genererar alltså att skolan får varsla nästan halva personalstyrkan.

Enligt kommunen är det ingen som varslats.

Barnen får betala

De som kommer att få betala för kalaset blir alltså våra barn ute i skolorna genom fler klasskamrater och sämre möjligheter till undervisning av behörig lärare.

Vi lär få se liknande siffror från kommunens andra högstadieskolor. Järfälla kommun har redan svårigheter att behålla lärare då lönen halkat efter i relation till närstående kommuner. Och i detta läge väljer man alltså att varsla legitimerad personal. Till detta bör även uppmärksammas att Järfälla placerar sig på plats 279 av 290 i lärarförbundets årliga skolranking.

Järfälla förtjänar bättre!

Våra fritidspolitiker behöver inse att de kan inte spara på våra skolor.

Vi kan inte spara på vår framtid.

Alexander skytte – Välfärdsinitiativet

Pernilla Wallgren – Lärarupproret

David Spak – SYVupproret

ANNONS