Järfälla behöver ett fortsatt Alliansstyre

För Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna är det självklart att Järfälla behöver fortsatt Alliansstyre. Valresultatet den 14 september gav inget av de traditionella blocken majoritet.

Järfällaborna hade inte gett oss som allians mandat men inte heller ett vänsterexperiment har fått Järfällabornas mandat.

Vi tre har samtliga tydligt gått till val på en politik för valfrihet, utveckling för Järfälla och öppenhet.

Att ge Sverigedemokraterna inflytande i Järfälla är inte aktuellt för något av Järfällas resterande sju partier. Att Aphram Melki (C) i sin insändare som publicerades i november antyder att vi sökt ett sådant samarbete är lögn och det gör oss besvikna och upprörda.

Centerpartiet har gjort ett val att samarbeta med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. I den nyligen föreslagna rödgröna budgeten tas steg för att minska valfriheten och kvalitetsuppföljningen inom bland annat skolan och äldreomsorgen. Tydlig vänsterpolitik med tillfälliga kommunala anställningar i stället för att lotsa till riktiga jobb är också en stor del av deras budget.

I Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas budgetar är vi i stället tydliga med behovet av att satsa på skolan, stå upp för valfrihet och aktivt arbeta med att hjälpa Järfällabor till riktiga jobb.

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna kommer under den kommande mandatperioden bedriva en aktiv borgerlig opposition mot kommande vänsterförslag. Om Centerpartiet ändrar sig är de självklart välkomna tillbaka och vi är beredda att senast 2018 åter ta ansvar för Järfälla i majoritet.

Cecilia Löfgreen

Gruppledare Moderaterna

Nikoletta Jozsa

Gruppledare Folkpartiet

Lennart Nilsson

Gruppledare Kristdemokraterna

Insändarskribenten har ritat ett förslag med en pyramid vid stationen.

Vi tre har samtliga tydligt gått till val på en politik för valfrihet, utveckling för Järfälla och öppenhet. Att ge Sverigedemokraterna inflytande i Järfälla är inte aktuellt för något av Järfällas resterande sju partier.